پرس مکانیک

عیب یابی و تعمیر پرس 160 تن روسی behsoz

عیب یابی و تعمیر دروازه سیگنل

عیب یابی و تعمیر کالیبراسیون پرس

تعمیر و عیب یابی سینگل دروازه ی پارس خودرو

تعمیر و عیب یابی پرس 250 تن روسی

تعمیر و عیب یابی پرس 160 تن havasanat

تعمیر و عیب یابی پرس 250 تن c-frame

تعمیر و عیب یابی پرس 250 تن c-frame

تعمیر و عیب یابی پرس 500 تن پارس خودرو

تعمیر و عیب یابی پرس800 تن hava sanat

تعمیر و عیب یابی پرس1600 تن doubleaction iykid

تعمیر و عیب یابی پرس 2000 تن dabel ghalebha

پرس هیدرولیک

اورهال پرس 100 تن هیدرولیک

تعمیر و عیب یابی پرس ضایعات

تعمیر و عیب یابی پرس250 تن هیدرولیک سمنان

تعمیر و عیب یابی پرس 300 bakalit parand

X